Prawa autorskie

Oświadczam, iż jestem autorką wszystkich tekstów, felietonów, artykułów, wierszy i opowiadań oraz zdjęć zamieszczonych na stronie (z wyłączeniem ogólnie dostępnej grafiki w Internecie, głównie z darmowych serwisów). Jakiekolwiek kopiowanie i rozpowszechnianie treści zawartych na stronie bez mojej zgody jest zabronione, gdyż łamie prawa autorskie (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dozwolone jest kopiowanie tekstów i fotografii na własny, prywatny użytek.

Absolutnie niedopuszczalne jest wykorzystywanie materiałów witryny w celach komercyjnych oraz w tworzeniu własnych stron internetowych.

Jeśli chcesz zamieścić na swojej stronie mój wiersz, opowiadanie lub zdjęcie, napisz do mnie.

Wszelkie przejawy łamania praw autorskich (a już się z takimi zetknęłam) będą zgłaszane odpowiednim organom.

Niniejsza strona jest odłamem portalu kolonia.gda.pl i wpisem gdańskiego Sądu Okręgowego widnieje w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem 1549.

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim (…)
Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze,
ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (…),
2) plastyczne,
3) fotograficzne
(…)
Art. 115. 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu (…),
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Copyright © 2024. Powered by WordPress & Romangie Theme.